Syriens befolkning offras i cyniskt maktspel

0003_syria-civil-defence

Syriska frivilligorganisationen De Vita Hjälmarna räddar civila ur rasmassorna.

Kriget i Syrien, de urskillningslösa bombningarna av Aleppo, Syriens största stad innan kriget, med över 2 miljoner innevånare, finns på våra näthinnor och går inte att värja sig ifrån. De döda, skadade och blodiga barnen, de förtvivlade föräldrarna och hjälparbetarna.  Nyligen fick världen åter hopp om att fred var i sikte när Ryssland och USA kom överens om en vapenvila. Men överenskommelsen bröts innan den ens hann verkställas fullt ut. Och för att ytterligare understryka det till synes hopplösa så stoppade Ryssland i lördags för femte gången en resolution om Syrien i FN:s säkerhetsråd genom att lägga in sitt veto.

Denna gång mot en resolution som skulle kräva ett omedelbart stopp av bombningarna över Aleppo. Återigen misslyckades därmed Säkerhetsrådet med att få igenom ett beslut om eldupphör mellan de stridande parterna i Syrien. Resolutionen, som lades fram av Frankrike, yrkade också på en återupptagen vapenvila och säkra vägar för humanitär hjälp.

I Aleppo pågår en massaker. Sjukhus är strategiska mål för den syriska regimen och Rysslands bombningar. Humanitär hjälp hålls medvetet borta från de som behöver den. 275 000 människor är isolerade i östra Aleppo varav över 100 000 är barn.

Att detta kan fortgå är ett misslyckande för världssamfundet. Detta verkar också mer och mer tydligt för maktens män, som tycks börja överge de diplomatiska artigheterna. Storbritanniens FN-ambassadör vägrade i lördags att kalla Rysslands ambassadör för ”Herr Ordförande”. Den franske presidenten har sagt att Ryssland och syriska regimen bör utredas för krigsbrott. Mikhail Gorbachev, som sällan uttalar sig offentligt, kallar den avbrutna dialogen mellan USA och Ryssland ”ett stort misstag”. FN-sändebudet Staffan de Mistura säger att han inte tänker se passivt medan Aleppo blir ett nytt Rwanda eller Srebrenica.

Samtidigt är det svårt att se vägen framåt för freden när bristen på respekt för mänskliga rättigheter, humanitära behov och internationell lag är så uppenbar. Det är allt mer tydligt att stormakterna behandlar Syrien och dess civila befolkning som brickor i ett maktspel, och att detta skapar ett enormt lidande för den syriska befolkningen.

Den 20 september deltog jag i FN-toppmötet om människor på flykt i New York, lett av Barack Obama. Många utfästelser gjordes då, och det är självklart viktigt att världens ledare för upp asylrätten och humanitär finansiering på agendan. Men våra humanitära ansträngningar för människor på flykt kommer aldrig kunna innebära en långsiktig förbättring för världens flyktingar om vi inte får ett slut på krig som det i Syrien.

Världsordningen som Säkerhetsrådet är en del av är formad efter en gammal värld, en värld där fåtalet män tog beslut om miljontals människors öde utan insyn. Deras oförmåga att hantera Syrienkrigets komplexitet är skrämmande.

Det är också fortfarande maktens män vi framförallt hör. Efter årsskiftet sitter Sverige på en av stolarna i Säkerhetsrådet. Om det är någonting som Sverige kan bidra med då, är det att öppna dörrar för fler röster. Att rådet och världen också får lyssna till verklighetens röster, från de kvinnor och män som själva har organiserat sig för fred. För i skuggan av detta fasansfulla krig finns också människor som the White Helmets som nyligen fick det alternativa nobelpriset. Dessa frivilliga har räddat livet på över 60 000 personer, och över 100 av dem har själva omkommit i arbetet. Det finns också kvinnoaktivister som tagit fredsbyggandet i egna händer. Vår rapport ”Peacebuilding Defines Our Future Now”, synliggör hur de agerar för att motverka rekrytering av barnsoldater och deltar i lokala medlingsansträngningar, i skuggan av kriget.

Om världen någonsin ska kunna upphöra att skapa situationer som den i Aleppo just nu, är det dessa röster som makten måste tvingas att lyssna till.

 

Publicerat i FN, Fredsprocesser, Kvinnors deltagande i beslutsprocesser, Syrien | Märkt , , , | 1 kommentar

Colombias fredsnej och Polens abortmotstånd hänger ihop

polen

I söndags röstade det colombianska folket nej till det fredsavtal som tagit över 4 år att förhandla fram. Jag skrev om avtalet här i helgen.

Samtidigt protesterade igår tiotusentals människor i Polen mot ett lagförslag som vill totalförbjuda abort. Polen är ett land som redan har en av de mest restriktiva abortlagarna i Europa.

De två händelserna kan verka vitt skilda åt. Men de har två viktiga saker gemensamt: kvinnors rättigheter används som slagträ i debatten av värdekonservativa grupper, men det är också kvinnor som organiserar sig för att protestera. I båda länder sätts kvinnors rätt till sin egen kropp i kontrast till fred, kärnfamiljen och nationens intressen.

Colombia är på många sätt i chock och många ställer sig frågan hur det kunde bli ett nej i omröstningen. Det var få som röstade, bara 37 procent. Det var också mycket små marginaler, endast 50,22% för nej-sidan.

När vi frågat vänner och kontakter i landet så är det många som svarar oss att nej-sidan vann röster av flera skäl, inte minst missnöje med den sittande presidenten och att många tycker att avtalet ger FARC-gerillans 7000 soldater alldeles för stora fördelar. De erbjuds en omfattande amnesti för ibland allvarliga förbrytelser.

Men nej-sidan lyckades också koppla motstånd till avtalet med att den heterosexuella kärnfamiljen måste försvaras från ”den farliga genusideologin”. Kyrkor uppmanade sina medlemmar att rösta nej eftersom ordet ”genus” nämns hundratals gånger i avtalet men ordet ”gud” nämns inte alls. Inte långt innan valet ska också ett nytt studiematerial ha introducerats i skolorna i Colombia som handlar om genus och sexualundervisning. De värdekonservativa lyckades koppla även detta till en skenbar konsekvens av fredsavtalet. På så sätt blev valresultatet en styrkedemonstration av högern.

På samma sätt attackeras kvinnors rättigheter i Polen. Precis som andra nationalistiska och värdekonservativa partier resonerar regeringspartiet Lag och Rättvisa att abort är ett brott mot nationen. Kvinnans rätt till den egna kroppen ska begränsas eftersom hennes reproduktionsförmåga anses behövas för nationella syften. (Hur nationalismen i Europa påverkar kvinnors mänskliga rättigheter kan du läsa mer om i Kvinna till Kvinna och Stiftelsen Expos rapport ”Folk, familj och fosterland – Nationalismens konsekvenser för jämställdhet”. Går det polska lagförslaget igenom kan en flicka som utsatts för incest eller en kvinna som riskerar att dö vid förlossningen tvingas att fullfölja sin graviditet.

Men det hoppfulla som också förenar de två länderna är att det är kvinnor som organiserar sig och som protesterar. Veckorna innan fredsavtalet i Colombia arbetade kvinnorörelsen intensivt för att få till stånd ett ja i omröstningen. De gör nu gemensam sak med studentrörelsen för att försöka samla landet till fortsatt icke-våld och politiska förhandlingar.

Det är också kvinnor som organiserat sig i Polen. Över hela landet vägrade igår tiotusentals kvinnor, klädda i svart, att gå till jobbet. De samlades i protester under parollen ”Black Monday”. Polens utrikesminister förminskade och förlöjligade protesterna i ett uttalande till nyhetsbyrån AP: ”Vi förväntar oss seriös debatt i frågor om liv, död och födelse. Vi förväntar oss inte happenings, maskerad i kostymer eller påhitt om artificiella problem”.

Men det är just liv och fred dessa femdefenders kämpar för när det kämpar för sina egna och andra kvinnors mänskliga rättigheter. För mig är det en påminnelse om kraften i kvinnors organisering.

Publicerat i Jämställdhet, kvinnorättsförsvarare, Kvinnors deltagande i beslutsprocesser, Kvinnors rättigheter, Nationalism | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Backa aldrig på kvinnors rättigheter i Colombiafreden

colombia-pmI morgon den 2 oktober ska det colombianska folket rösta om fredsavtalet som slöts i måndags denna vecka. Ja-sidan leder i opinionsmätningarna.

Kriget i Syrien som aldrig verkar ta slut, högerextremism, jihadism, terrorism, Trump…  Allt detta påverkar många i negativ riktning. Vi lever i en tid ”då sanning och fakta blivit obsoleta storheter ” som Kristina Lindquist skriver i DN 23/9. Jag känner själv att det är lätt att bli svartsynt och pessimistisk. En god vän uppmanade mig på Facebook att inte torgföra ”alienation och uppgivenhet” som hon uttryckte det. Det är farligt och kan motverka sitt syfte, anser hon. Och hon har verkligen helt rätt!!

Det finns givetvis både möjligheter och hopp. Fredsavtalet som skrevs under i måndags i Colombia mellan regeringen och FARC-gerillan är historiskt. Det är en god nyhet! 52 års krig kan äntligen få sitt slut. Nästan en kvarts miljon människor har dött. 5 miljoner människor har blivit flyktingar i sitt eget land, den nästa högsta siffran i världen. Närmare 17% av befolkningen är krigsoffer.

När parterna till slut satte sig ner vid fredsförhandlingsbordet 2012 fanns inte en enda kvinna med. Efter hårt lobbyarbete inrättades en expertkommitté som stöttat båda parter i fredsförhandlingarna. Kvinnorättsförsvarare har åkt till Havanna på Kuba – där fredssamtalen hållits – och fört fram sina budskap och krav om att ta större hänsyn till kvinnors och mäns olika erfarenheter av konflikten.

Flera av de kvinnorna har också deltagit i ett Sidafinansierat ITP-program som bland annat Kvinna till Kvinna arrangerar. En av deltagarna, Vanessa Molina, som har haft insyn i fredsförhandlingarna skriver så här till oss;

”Jag önskar att ni hade varit med vid förhandlingarna för att verkligen förstå vad utbildningen har betytt och hur ni har påverkat processen genom att stödja kvinnors deltagande och säkerhet. Våra kvinnor har blivit stärkta och deras röster har blivit hörda.”

Nu ska som sagt det colombianska folket rösta om avtalet. Då används samtidigt just dessa framgångar för kvinnorna för att motarbeta att avtalet röstas igenom, vilket Colombia-kännaren Magnus Linton pekar på i DN i veckan. Och Sverige har, i enlighet med den förda feministiska utrikespolitiken, beslutat att stötta det fortsatta fredsarbetet. Insatserna ska ha ett tydligt genusperspektiv. ”Att den svenska regeringen nu försöker bidra till att så få som möjligt av framför allt landsbygdens unga kvinnor, de mest utsatta, ska bli livegna, våldtas eller behöva skrapa sönder sina underliv i egenhändiga abortförsök är utan tvekan hedervärt – men kan, bisarrt nog, bli ett led i systemvaktarnas bevisföring.”

Enligt Linton är kyrkan en stark motkraft eftersom genusperspektivet har fått så stort genomslag i avtalet. Det ser vi även globalt. Vatikanen, tillsammans med en ohelig allians av auktoritära stater som Ryssland och Egypten driver tillsammans med ortodoxa kyrkan, muslimska grupper och västbaserade abortmotståndare, den sk. familjeagendan. De protesterar t.ex. högt i FN mot alla försök att synliggöra hur de traditionella könsrollerna på olika sätt kan begränsa och förtrycka både kvinnor och män. De vill endast tala om kvinnor och mäns roller som av naturen/Gud givna. Den traditionella kärnfamiljen – mamma, pappa, barn – beskrivs som motmedlet mot fattigdom, sociala problem, och misär. Den behöver skydd anser dessa aktörer. “Familjeagendan” undergräver principen om att mänskliga rättigheter är förbehållna individen – och det är detta som är syftet. Det betyder de facto att kvinnors rättigheter underställs manliga familjemedlemmars, att barnets rättigheter underställs föräldrarnas, och att kärnfamiljen är det som gäller. Inga andra familjetyper accepteras. Det handlar rätt och slätt om en omtolkning av staters skyldigheter när det gäller de mänskliga rättigheterna och de befintliga ramverken  – en ren giftcocktail alltså för kvinnors rättigheter.

Dessutom har resonemang som ofta går ut på att det är fel timing för frågor om kvinnors rättigheter och jämställdhet, att det är för känsligt, för tidigt, att det skapar konflikter etc, hörts i decennier. Det är aldrig läge helt enkelt i en patriarkal värld. Tycker Linton drar åt det hållet i sin artikel. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter punkt slut! Och det vore den feministiska utrikespolitikens död att backa på detta.

Colombias kvinnorörelse har de senaste veckorna drivit en kampanj för ett ”ja” till fredsavtalet. Med sin långa erfarenhet vet dessa kvinnorättsaktivister att freden inte är nådd bara för att avtalet är underskrivet. Nu börjar ett hårt arbete för att driva på att fredsavtalet genomförs både nationellt och på lokal nivå. Där har det civila samhället och dess organisationer, t ex olika kvinnogrupper, en viktig uppgift att fylla genom att informera och förankra freden i människors sinnen och i deras vardag. Jag tror inte att de vill att Sverige faller till föga för de krafter som vill mota tillbaka anden i flaskan, nu när freden äntligen är i sikte.

Publicerat i Jämställdhet, kvinnorättsförsvarare, Kvinnors deltagande i beslutsprocesser, Kvinnors rättigheter, Nationalism, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Femdefenders fick alternativa nobelpriset!

final-livelyhood-002Pristagarna Svetlana Gannushkina och Mozn Hassan

I förra veckan fick vi veta vilka som får det alternativa nobelpriset (Right Livelihood-priset) i år. Jag blev oerhört glad över att det bland annat går till två kvinnor; Mozn Hassan från organisationen Nazra i Egypten och Svetlana Gannushkina från Ryssland. Båda arbetar i länder där aktivister förföljs. Två oerhört välförtjänta pristagare! Jag grät nästan när jag fick höra.

Årets pristagare representerar aktivister över hela världen som kämpar i stark motvind. Vi får många rapporter från femdefenders som ofta är dubbelt utsatta. Som kvinnor bryter de mot rådande samhällsnormer samtidigt som de arbetar för att ge alla kvinnor mer makt och inflytande.

Ryktesspridning är en effektiv metod för att skrämma och tysta dem. De blir ofta kallade prostituerade, spioner, landsförrädare och utländska agenter. Deras mödraskap ifrågasätts och deras döttrar hotas.

Mordhot och sexualiserat våld är vanligt. Samtidigt så erkänns våldet mot dem sällan som politiskt! Det betraktas snarare som det ”vardagliga våld” som kvinnor över hela världen utsätts för.

Och de möter motstånd i sin närmaste omgivning, allt från grannar till den egna familjen. En kvinna berättade för oss hur hon varje månad mutar sin egen mamma för att hon inte ska berätta för manliga släktingar om hennes engagemang för kvinnors rättigheter. De blir även ifrågasatta av manliga aktivistkollegor.

Sedan 2012 har 60 länder antagit nya lagar som begränsar organisations- eller mötesfriheten. Årets pristagare Mozn Hassan har fått reseförbud. I Ryssland är yttrande- och mötesfriheten starkt begränsad. Organisationer trakasseras och försvarare av mänskliga rättigheter, inklusive årets mottagare Svetlana Gannushkina, stämplas som “utländska agenter”.

I flera länder leder ständiga påhälsningar av polis eller säkerhetstjänst till att många helt enkelt lägger ned arbetet, de orkar inte längre. Det handlar om påhittade åtal med hänvisningar till sedan länge glömda lagparagrafer, plötsliga och oförklarade förbud att lämna landet, frusna bankkonton eller i oändlighet utdragna ”administrativa” processer att registrera organisationer.

Därför är utmärkelser som Right Ljvelihood-priset viktiga. Ofta betyder uppmärksamheten även status och ett visst skydd. Priset har av tradition delats ut i riksdagen men i år fick de plötsligt nej från riksdagens talman Urban Ahlin! En ceremoni i riksdagen kan verka oviktigt, men det kan göra att den poli­tiska kostnaden för att angripa pristagarna blir högre och dessutom kan nätverken av parlamentariker över hela världen göra skillnad. En tidigare pristagare menar att Right Livelihood-priset faktiskt har räddat hennes liv.

Att vara en femdefender är i vissa länder förenat med livsfara. Vi på Kvinna till Kvinna tog emot det alternativa nobelpriset år 2002. Vi arbetar fortfarande för att femdefenders´ mod inte ska få osynliggöras och för att de ska få det stöd de behöver – så att de orkar fortsätta kämpa för allas skull.

Publicerat i Egypten, kvinnorättsförsvarare, Kvinnors rättigheter, Våld mot kvinnor | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Tiotusentals latinamerikaner protesterar mot kvinnovåldet

peru-demonstration

50 000 demonstrerade på Limas gator i mitten av augusti.

Ibland känner jag mig uppgiven. Men så läser jag om en ”liten” nyhet. En nyhet som inte får mycket uppmärksamhet men som gör all skillnad.

För några helger sedan gick närmare 50 000 människor (!) ut på gatorna i Lima i Peru. De protesterade mot våldet som kvinnor möter och nivåerna av det som ofta kallas ”femicides” – mord på kvinnor. De protesterade mot en våldskultur och höga nivåer av genusbaserat våld i landet. De demonstrerade för att sätta ljus på hur kvinnor ur ursprungsbefolkningen i Peru under lång tid utsatts för tvångssterilisering och för hur våld mot kvinnor i princip alltid går ostraffat förbi.

Organiseringen har skett bland annat med hjälp av sociala media. Under hashtaggen #NiUnaMenos samlades förra året hundratusentals människor i Buenos Aires i Argentina. Demonstrationer har följt i flera länder i Latinamerika. Det var under samma paroll ”Inte en mindre” som kvinnor i Peru nu samlades.  Uttrycket kommer från mördade mexikanska aktivisten och poeten Susana Chavez Castillo som protesterat mot femicides i Mexiko: “Ni una mujer menos, ni una muerte más”.

Och det ger mig hopp. Jag arbetar med dessa fantastiska #femdefenders varje dag. Trots att de samlas i tiotusental så kanske de inte får utrymme i vår nyhetsrapportering här i Sverige, men de lyckas sätta press på sina politiker. De gör skillnad för enskilda kvinnor, och det är de som kommer att skapa förändring. Inga rättigheter för kvinnor har någonsin getts till dem. De har kommit av kamp och kvinnor som har krävt förändring. Jag vet ju att det är så och jag är så glad att jag blev påmind idag.

Du kan läsa mer om protesterna här och här.

Om du vill stötta våra #femdefenders kan du göra det här.

Publicerat i kvinnorättsförsvarare, Kvinnors rättigheter, Våld mot kvinnor | Märkt | Lämna en kommentar

Nu håller vi tummarna för Sverige i säkerhetsrådet!

Lena Olov S i FN

Jag och ambassadör Olof Skoog, chef för Sveriges FN-representation inne i FN:s generalförsamling.

Efter en (politiskt) tung midsommarhelg, med Brexit, pågående strider i bl.a Irak och Syrien – med fortsatt fruktansvärda konsekvenser för civilbefolkningarna – framstår behovet av ett globalt politiskt ledarskap än mer skriande.

Så här skrev jag på min Facebook på midsommarafton: ”Inga glada midsommarhälsningar från mig! Djupt oroad o förtvivlad av Brexit. Må detta bli ett wake-up call till Europas demokratiska krafter att på allvar ta upp kampen mot populister till höger och till vänster.”

Jag hör inte riktigt de politiska rösterna som står upp för vikten av regionalt och globalt samarbete för fredlig konfliktlösning, för mänskliga rättigheter, behovet av diplomati istället för bomber, långsiktiga utvecklingsinsatser och klimatinsatser.

Istället fylls mina ”broskparaboler” (= öron på Annika Lantziska, lyssna på hennes fantastiska sommarprogram) av ett populistiskt och nationalistiskt dån från herrar som Boris Johnson – snart premiärminister i Storbritannien? (om nu detta land kommer att finnas kvar i sin nuvarande skepnad!) Donald Trump (snart president i USA?) och Putin i Ryssland. Också en kvinna dånar, Marine Le Pen (snart president i Frankrike?) …say no more…

Vi kommer nog att sakna Barack Obama när han försvinner. Ingen är felfri, men han framstår i ljuset av vad som eventuellt komma skall, som en fyrbåk i ett politiskt mörker som håller på att sänka sig över världen – åtminstone över västvärlden.

Det finns absolut ljusglimtar i mörkret – en är fredsavtalet i Colombia mellan regeringen och Farc-gerillan. Colombia är ett av världens mest våldsdrabbade länder. I över 50 år har konflikten rasat. Hundratusentals människor har dödats, miljoner lever på flykt i sitt eget land, och sexuella övergrepp sker kontinuerligt. Och kvinnor har drabbats hårt.

Efter hårt arbete – där Sveriges insatser varit viktiga – finns även kvinnor med vid förhandlings­bordet. Nu finns ett avtal och så kan den komplicerade och svåra processen med att genomföra det avtalet ta sin början.

Det spelar alltså roll också vad små länder driver för politik internationellt.

Och idag tisdag 28 juni ska generalförsamlingen i FN rösta om ett eventuellt medlemskap i FN:s säkerhetsråd för Sverige. Spelar då svenskt medlemskap någon roll?

Så här skriver Sveriges fd FN-ambassadör Anders Lidén:

”Men jag minns från förra gången i rådet att visst kunde vi påverka. Särskilt kunde vi påverka i humanitära frågor, där vi såg till att hänsyn togs till humanitära effekter av sanktioner och att humanitära organisationer gavs tillträde i konflikter.

Förtroendet för Sverige var starkt och vi fick ofta med oss länder, som inte litade på stormakterna. Vi ledde förhandlingar om Somalia, Kambodja, Indiens och Pakistans kärnvapenprov samt tribunalerna för Jugoslavien och Rwanda.

Vi stod konsekvent upp för folkrätten och opponerade oss när Irak bombades utan mandat från säkerhetsrådet. I Kosovofrågan drev vi på och fick som rådsordförande igenom en resolution med starka krav på Belgrad.

Med tanke på vår feministiska utrikespolitik fanns även möjligheter att verka för kvinnors rättigheter i konflikter.

Under vårt ordförandeskap fick vi säkerhetsrådet att uttala sig för rekrytering av kvinnliga poliser till olika fredsmissioner, något som till en början väckte kritik och förundran.

Sverige verkade också för öppenhet och transparens. Vi lät utomstående komma till tals genom att bjuda in till möten med enskilda organisationer och andra relevanta aktörer. Och vi spred information vad som hände i rådet till kolleger och utomstående.”

Nu håller vi tummarna för att Sverige ska få en plats i FNs säkerhetsrådEn sådan plats förpliktigar alltså. Den feministiska utrikespolitiken ska få genomslag också i den globala säkerhetspolitikens epicentrum. I Kvinna till Kvinna förväntar vi oss svenska initiativ i den andan och vi kommer att driva på regeringen för att kvinnors rättigheter och olika perspektiv lyfts i säkerhetsrådet, ja i alla sammanhang där fred och säkerhetsfrågor tas upp. Att kvinnor av alla slag måste sitta med vid fredsförhandlingsborden, vara med i fredsprocesser och återuppbyggnad av sina sargade länder efter väpnade konflikter.

Publicerat i EU, FN, Irak, Jämställdhet, Kvinnors deltagande i beslutsprocesser, Kvinnors rättigheter, Nationalism, sexuellt våld, Svensk politik, Våld mot kvinnor | Märkt , | Lämna en kommentar

Mäns våld mot kvinnor ett gigantiskt globalt problem

IMG_4684

Foto: Alexandra Pascalidou

Georgien, Tbilisi juni 2016: Hon väntar på oss i den sunkiga och ganska mörka lägenheten på en säker adress i en av huvudstaden Tbilisis förorter. Den 16-åriga flickan har precis avslutat sina skolexamina och är på väg till sjukhuset där hennes sju månaders dotter finns. Den lilla dottern, som heter Anastasia, har allvarlig influensa, och är där med sin mormor. Den nedgångna lägenheten där vi möts är ett av organisationens Anti Violence Network of Georgia (AVNG) skyddade boenden för hotade och misshandlade kvinnor.  Den unga modern och hennes dotter och mormodern är alla hotade till livet av sin familj och sina släktingar. Den unga kvinnan och hennes barn, för att hon blev gravid utanför äktenskapet, och mormodern för att hon stödjer sin dotter och tar hand om sitt barnbarn när dottern går i skolan. En inte alltför ovanlig historia här i Georgien, som fortfarande präglas av starka patriarkala och konservativa familjenormer.

IMG_4687Samtidigt har mäns våld mot kvinnor uppmärksammats de senaste åren på grund av en rad kvinnomord. Det mest spektakulära var mordet på en ung universitetslärare som skedde för öppen ridå på själva universitetet. Hon blev utdragen av sin ex-man mitt under en föreläsning och ihjälskjuten på universitets trappa. Enligt AVNG har antalet anmälningar ökat mycket därför att, efter mycket mediauppmärksamhet, polisen nu tar anmälningarna på större allvar. Men fortfarande finns en utbredd uppfattning att det som händer inom hemmets väggar ska stanna där. Mordet på universitetet fick upp samhällets ögon för den stora omfattningen av våldet mot kvinnorna. AVNG blir ofta tillfrågade som experter på mäns våld mot kvinnor, och nya och bättre lagar är på plats som underlättar att förövarna ställs till svars. Problemet är att det fattas kunskap och i vissa fall vilja att fullt ut genomföra lagarna.

AVNG är också tydliga med att våldet mot kvinnor inte är beroende av socialgrupp eller utbildningsnivå. Det finns i alla socialgrupper och alla utbildningsnivåer i samhället. Det har heller inget att göra med religion eller etnicitet. Istället handlar det om patriarkala normer och samhällelig konservatism – i botten ligger uppfattningar om kvinnors underordning och mäns självklara makt över familjen. Rachida Manjoo, FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor menar att grundproblemet är att kvinnor i stora delar av världen betraktas som mäns egendom.

Mäns våld mot kvinnor är i själva verket en global säkerhetsfråga av enorma dimensioner, ett hot som följer kvinnor genom hela livscykeln, redan som foster, genom barndom, ungdom och in i vuxenlivet och begränsar kvinnors liv i alla dess facetter. Var tredje kvinna i EU har någon gång utsatts för våld eller sexuellt övergrepp, enligt en stor rapport från EU som publicerades 2014.

Enligt forskning fattas över 100 miljoner kvinnor på grund av könsselektiva aborter, undernäring och mord på flickebarn. Miljontals kvinnor och flickor genomgår könsstympning, säljs och köps som sexslavar, är utsatta för diskriminering i samhället och i lagens namn, tusentals och åter tusentals dödas, misshandlas och tvingas begå självmord i hederns namn. Kvinnor bränns, torteras och dödas av sina makar och släktingar… I våldets epicentrum finns kvinnors kroppar och sexualitet, kvinnokroppen måste erövras och kontrolleras och är alltjämt en symbol för status och manlighet.

Vi lever i en våldsam värld där också män är utsatta för mycket våld, skillnaden är att kvinnor även utsätts för våld i sina egna hem och av sina familjer, i omständigheter där de borde kunna känna sig säkra. På senare tid upplever jag att kunskapen om just denna skillnad när det gäller våldet mot kvinnor, verkar ha glömts bort eller sjunkit undan. Därför känns det viktigt att påminna om den och att detta våld- som pågår dag ut och dag in – detta ”vardagsvåld” är så omfattande, så gigantiskt faktiskt, att det omfattar kvinnor i hela världen och måste bli en del av den säkerhetspolitiska diskursen.

 

Publicerat i FN, Jämställdhet, kvinnorättsförsvarare, Kvinnors rättigheter, sexuellt våld, Våld mot kvinnor | Märkt , , | Lämna en kommentar