Carl Bildt: Låt 2013 bli året du lyfter kvinnors roll i fredsarbetet

Carl Bildt i NablusIdag presenterar Carl Bildt den utrikespolitiska deklarationen för riksdagen. Utrikesministern har under åren kritiserats för att inte tillräckligt betona sambandet mellan hur fred, demokrati och säkerhet är sammanlänkat med att också kvinnors rättigheter respekteras och att kvinnor kan delta på lika villkor som män i demokrati- och fredsprocesser.

Hot om våld mot kvinnoaktivister och kvinnoorganisationer har blivit allt vanligare som en medveten taktik för att skrämma bort kvinnor från det offentliga rummet. Det sexuella våldet är utbrett i inbördeskrigets Syrien; i Egypten har kvinnor utsatts för brutala och systematiska sexuella övergrepp av ”folkmassor i folkmassor”; i DR Kongo blossade stridigheterna upp igen under hösten med ökat våld mot civilbefolkningen och massvåldtäkter av kvinnor som resultat.

I Kvinna till Kvinnas rapport ”Equal Power – Lasting Peace” ser vi att trots att länder och konflikter skiljer sig åt, så är mönstren slående lika. Våld, hot om våld och ryktesspridning är några av de hinder för ett aktivt samhälls- och fredsengagemang som kvinnor möter.

I alla länder spelar kvinnor och kvinnoorganisationer en viktig roll när det gäller att lösa konflikter i lokalsamhällena och få vardagen att fungera. Men när det är dags för formella beslut om fred och återuppbyggnad stängs dörrarna. Kvinnor stängs ute såväl inom internationella insatser och förhandlingsteam som på nationell nivå. Kvinnoaktivister som vi samarbetar med i konflikthärjade länder betonar att ett av de största säkerhetshoten i dag är att kvinnor inte sitter med där beslut fattas.

Ett annat exempel på hur omvärlden och Sverige inte fullföljt sina åtaganden enligt FN:s resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet, är Afghanistan. En rapport från Kvinna till Kvinna, Svenska Afghanistankommittén och Operation 1325, ”Missing the Target”, visar att dessa frågor inte prioriteras av Sverige, trots tal om motsatsen. Under 2011 gick endast 0,8 procent av totalt 2660 miljoner kronor, till att förbättra kvinnors skydd och deltagande i fredsarbetet. Det handlar inte bara om pengar. Utan diplomatiska påtryckningar kommer inte den afghanska regeringen att prioritera kvinnors mänskliga rättigeter. Pressen på Karzairegeringen måste öka.

Trots att det handlar om halva jordens befolkning tenderar kvinnors rättigheter att bli behandlade som en särfråga och hänvisas till biståndspolitiken. Kvinna till Kvinna menar att dessa frågor snarare ska ha en mer central plats inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Vi vill se ett trendbrott i årets utrikesdeklaration. Vi vill att Carl Bildt slår fast att:

1. Bristen på jämställdhet och kvinnors exkludering från beslutande organ är ett globalt säkerhets- och demokratiproblem.

2. Sexuellt våld är oacceptabelt och måste motarbetas. Sverige ska öka insatserna för att genomföra FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och 1820 om sexuellt våld i konfliktsituationer. Situationen för kvinnor i Syrien och DR Kongo måste adresseras akut och Sverige ska vara en drivande röst internationellt i detta arbete.

3. Kvinnoorganisationer i många av den arabiska vårens länder, till exempel Egypten, Libyen, Tunisien behöver ökat internationellt stöd. Sverige ska gå i spetsen för att sätta press på dessa regeringar för att kvinnors mänskliga rättigheter ska respekteras. EU:s finansiella stöd och avtal med länderna i Nordafrika och Mellanöstern ska villkoras med ett bättre skydd för kvinnors mänskliga rättigheter och representation.

4. Sverige ska fortsatt vara starkt engagerat i utvecklingen i Afghanistan och öka insatserna för att stärka kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och öka kvinnors deltagande i beslutsprocesser i enlighet med FN:s resolution 1325. Sverige ska verka för en internationell uppförandekod som garanterar representation av afghanska kvinnor vid internationella konferenser.

5. Det långdragna och brutala kriget i DR Kongo måste få ett slut. En av många bakomliggande orsaker till konflikten är den illegala handeln med konfliktmineraler. Sverige ska driva på inom EU för en lagstiftning liknande den i USA för att stoppa handeln med konfliktmineraler.

Svensk utrikespolitik ska vara en tydlig och kraftfull röst för jämställdhet och för kvinnors rättigheter, det gynnar fred och utveckling för alla.

Annonser
Det här inlägget postades i Egypten, FN:s resolution 1325, Kongo, Kvinnors rättigheter, Mellanöstern och Nordafrika, Svensk politik, Våld mot kvinnor. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s