Kvinnors kamp gav utdelning 2015

rien sans les femmesKampanjen Rien sans Les Femmes kämpar för att ändra vallagen i Kongo

Med bara några dagar kvar till nyår ser jag tillbaka på 2015. Det är lätt att då gripas av missmod. Det här året har varit och är en tung tid för världen med krig, konflikter och människor på flykt. Vi som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter i den här världen ser ju att kvinnor fortfarande utestängs från fredsförhandlingar, att lagstiftning mot sexuellt våld inte efterlevs och att den växande nationalismen – här hemma, i Europa och globalt – bidrar till instabilitet, hatpropaganda och ökande spänningar mellan människor och vill dessutom pressa tillbaka kvinnorna till rollen som barnafödande hemmafruar.

Just därför tror jag att vi behöver stanna upp och ägna en stund åt att skärskåda några andra inte lika dystra trender, nämligen det som också blir bättre för kvinnor och kvinnors rättigheter. Och jag skriver inte ”trots allt”, eftersom många förbättringar visar en stadig kurva uppåt, år efter år. Utanför medierapporteringens huvudfåra får kvinnor allt bättre hälsa, mer utbildning och sakta men säkert ökat ekonomiskt oberoende. Det ger i alla fall mig kraft och ny entusiasm att kämpa vidare när jag vet att det är så.

Jag börjar i det stora perspektivet. I oktober kom FN:s årsrapport The Worlds Women 2015 som visar att livslängden globalt för kvinnor ökat till 72 år (för män 68 år). Det är mer än en fördubbling under det senaste seklet för båda könen. Mödradödligheten har sjunkit med 45 % mellan 1990 och 2013. Antalet barnäktenskap ligger fortfarande beklagligt högt, men minskade från 31 procent 1995 till 26 procent 2010.

Alla länder erbjuder idag barn någon form av grundskola och här krymper skillnaden mellan andelen pojkar och flickor som börjar i skolan. I två tredjedelar av världens länder gör flickor bättre ifrån sig i skolan än pojkarna!

Kvinnliga statsledare är tyvärr fortfarande mer undantag än regel, av världens knappt 200 nationer har just nu 19 kvinnliga statsöverhuvuden. 1995 var det bara tolv stycken – en klar ökning. 22 procent av världens parlamentsledamöter är kvinnor vilket är mer än en fördubbling sen 1997. Över 30 länder har passerat gränsen på mer än 30 procent kvinnor i politiska församlingar. Det går framåt även om det går alldeles för långsamt.

De senaste 40 åren har kvinnorörelsen globalt blivit allt starkare, mer vältalig och låter sig inte tystas. Begrepp som ”kvinnor, fred och säkerhet” och ”sexuell och reproduktiv hälsa” är numera välkända och används av alla makthavare. Sveriges uttalat feministiska utrikespolitik – unik i världen – är resultatet av åratal av enträget arbete från kvinnorörelsens sida gentemot den politiska sfären som gett detta resultat – en tydlig politisk viljeyttring.

Kvinna till Kvinna vet att vi alltid måste jobba på flera plan samtidigt för att komma framåt. Våra samarbetsorganisationer i konfliktländerna arbetar både på gräsrotsnivå och med att uppvakta sina politiker. Det lokala fredsarbetet som kvinnor utför är ofta otroligt effektivt och vi lyfter fram det i offentligheten, som i vår senaste rapport inifrån Syrien. Här finns vittnesbörd om hur kvinnor motverkar rekrytering av barnsoldater, får till lokala fredsavtal och arbetar för att minska antalet handeldvapen.

Vi och våra partners måste också sitta på högnivåmöten i FN och i EU för att försöka påverka beslut om kvinnors rättigheter där. Det kan synas långt ifrån kvinnors vardag i konfliktländerna, men resolutioner och lagstiftning behöver vara på plats. Efter det börjar ett dagligt slit för kvinnorättsförsvararna att se till att lagstiftningen efterlevs. Vi arbetar även ständigt med att få in fler kvinnor i fredsprocesserna med Syrien som ett högaktuellt exempel.

I det lokala perspektivet kan våra samarbetsorganisationer visa på många framgångar under 2015. I Kongo har kampanjen Rien Sans Les Femmes (inget utan kvinnorna) samlat flera hundra tusen namnunderskrifter för att få till en ändring av Kongos vallag som diskriminerar kvinnor.

Vår partner AFEM i Kongo har stöttat lokala kvinnliga ledare som i sin tur har förhandlat med rebellkommendanter och fått några av dem att lägga ner vapnen.

En historisk seger vill jag nog kalla det som skedde i våras i Jordanien, efter åratal av hårt arbete av kvinnorättsorganisationen Mizan och med stöd av Kvinna till Kvinna. För första gången någonsin fick en kvinna i Jordanien skadestånd efter att ha utsatts för våld i hemmet.

I Irak har en av våra partners utbildat inrikesministeriet i FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet. I Libanon har en annan partner samarbetat med polisen för att den nya lagen om våld i hemmet, som antogs i landet 2014, bättre ska kunna efterlevas.

Flera av de kvinnor – och män – som nu driver fredsprocessen i Colombia framåt, har deltagit i det internationella träningsprogram (ITP) som Kvinna till Kvinna anordnar ihop med andra och som handlar om kvinnors roll för hållbar fred och säkerhet.

Här i Sverige pågår också gräsrotsaktiviteter. Volontärer i hela landet har tagit stort ansvar för att välkomna människor på flykt till vårt land, liksom volontärer gjort i hela Europa. Här kan vi verkligen tala om att vanliga människor har tagit sitt ansvar – något som det tyvärr inte år att säga om våra europeiska politiker (med visst undantag från Merkel). Kvinna till Kvinnas volontärer i Sverige har under året drivit en mötesgrupp i Botkyrka där nyanlända kvinnor har fått information om sina rättigheter vilket har varit positivt och bidragit till att många kvinnor har stärkts.

Vårt rollspel om fred och jämställdhet har under året spelats av mer än 500 skolelever i Sverige. ”Spelet lärde mig se min egen maktposition” säger en 19-årig manlig deltagare.

Ingen av ovanstående positiva nyheter pryder löpsedlarna. Men vårt arbete för att förbättra för världens kvinnor pågår ständigt, i det stora och i det lilla. Dag efter dag. Vecka efter vecka. Vi slutar aldrig.

Nu önskar jag er alla sköna och avkopplande helger. Vi på Kvinna till Kvinna tar också lite ledigt för att med nya krafter möta 2016!

Annonser
Det här inlägget postades i Bistånd, EU, FN, Irak, Jämställdhet, Kongo, kvinnorättsförsvarare, Kvinnors deltagande i beslutsprocesser, Kvinnors rättigheter, Mellanöstern och Nordafrika, Nationalism, Sexuella rättigheter, sexuellt våld, Svensk politik, Syrien, Uncategorized, Våld mot kvinnor och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s